LIGA ZA PREVENCIJU OVISNOSTI

PROGRAMI

Go to PREVENCIJA RIZIČNIH PONAŠANJA

PREVENCIJA RIZIČNIH PONAŠANJA

Program usmjeren je na roditelje,djecu,mlade,stručne suradnike i djelatnike u odgojno-obrazovnim i ustanovama socijalne skrbi,djelatnike i članove drugih organizacija civilnog društva,donositelje odluka na lokalnoj i nacionalnoj razini te na javnost.

Go to SOCIJALNO UKLJUČIVANJE i RAZVOJ USLUGA

SOCIJALNO UKLJUČIVANJE i RAZVOJ USLUGA

Socijalne usluge su sve aktivnosti, mjere i programi namijenjeni sprečavanju, prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinaca, obitelji, skupina i zajednica te poboljšanju njihovog života u zajednici.

Go to RAZVOJ VOLONTERSTVA U ZAJEDNICI

RAZVOJ VOLONTERSTVA U ZAJEDNICI

Volontiranje je dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, a obavljaju ih osobe na način predviđen Zakonom o volonterst

Go to UTJECAJ NA KREIRANJE JAVNIH POLITIKA

UTJECAJ NA KREIRANJE JAVNIH POLITIKA

Utjecaj na kreiranje javnih politika postižemo umrežavanjem i stvaranjem koalicija sa srodnim udrugama. Sudjelovali smo u osnivanju Mreže udruga – zajedno protiv ovisnosti, a članovi smo Foruma udruga Splitsko-dalmatinske županije.

DONATORI

Liga za prevenciju ovisnosti djeluje preko 20 godina na području prevencije rizičnih ponašanja i socijalne isključenosti. U suradnji sa zdravstvenim, obrazovnim i ustanovama socijalne skrbi razvili smo preventivne programe koji su diseminirani i implamentirani u obrazovne i zdravstvene ustanove u Splitsko dalmatinskoj županiji i na nacionalnoj razini. Misija Lige (re)definira se tijekom redovitih strateških planiranja, u trogodišnjim ciklusima i glasi: Stručnim radom potiče uključivanje, povezivanje i sinergiju svih dionika (građana, civilnog, javnog i privatnog sektora) u kreiranju i implementaciji programa prevencije ovisnosti i socijalne isključenosti.

najnovije vijesti

kontaktiraj nas