liga za prevenciju ovisnosti

Programi

PREVENCIJA RIZIČNIH PONAŠANJA

Ovaj program usmjeren je na roditelje, djecu, mlade, stručne suradnike i djelatnike u odgojno-obrazovnim i ustanovama socijalne skrbi, djelatnike i članove drugih organizacija civilnog društva, donositelje odluka na lokalnoj i nacionalnoj razini te na sveukupnu  javnost. Ovim programom djelujemo na  smanjenje incidencije ovisničkih i nasilničkih ponašanja u zajednici kroz implemetaciju preventivnih programa koji uključuju obitelj, školu i zajednicu.

SOCIJALNO UKLJUČIVANJE i RAZVOJ USLUGA

Socijalne usluge su sve aktivnosti, mjere i programi namijenjeni sprečavanju, prepoznavanju i rješavanju problema i poteškoća pojedinaca, obitelji, skupina i zajednica te poboljšanju njihovog života u zajednici. Pružaju se korisnicima u njihovim obiteljima i zajednicama kao izvaninstitucionalne usluge ili kao institucionalne usluge koje se ostvaruju smještanjem korisnika u domove socijalne skrbi.

RAZVOJ VOLONTERSTVA U ZAJEDNICI

Volontiranje je dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, a obavljaju ih osobe na način predviđen Zakonom o volonterstvu, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontiranje

UTJECAJ NA KREIRANJE JAVNIH POLITIKA

Utjecaj na kreiranje javnih politika postižemo umrežavanjem i stvaranjem koalicija sa srodnim udrugama. Sudjelovali smo u osnivanju Mreže udruga – zajedno protiv ovisnosti, a članovi smo Foruma udruga Splitsko-dalmatinske županije.Članovi smo i predstavnici civilnog sektora u Upravnom odboru LPZ – SDŽ.

Uspješnost Liginih programa očituje se iz povratnih informacija korisnika, suradnika i partnera kroz visoko vrednovanje kvalitete aktivnosti i usluga.

Uspješnost programa potvrđujemo i kontinuiranom internom procesnom te evaluacijom učinka, procjenom nezavisnih evaluatora te kontinuiranim supervizijskim praćenjem.

Liga za prevenciju ovisnosti djeluje preko 20 godina na području prevencije rizičnih ponašanja i socijalne isključenosti. U suradnji sa zdravstvenim, obrazovnim i ustanovama socijalne skrbi razvili smo preventivne programe koji su diseminirani i implamentirani u obrazovne i zdravstvene ustanove u Splitsko dalmatinskoj županiji i na nacionalnoj razini. Misija Lige (re)definira se tijekom redovitih strateških planiranja, u trogodišnjim ciklusima i glasi: Stručnim radom potiče uključivanje, povezivanje i sinergiju svih dionika (građana, civilnog, javnog i privatnog sektora) u kreiranju i implementaciji programa prevencije ovisnosti i socijalne isključenosti.

novosti

kontaktirajte nas