Stranica koristi kolačiće (cookies), te su korišteni samo za poboljšanje rada stranice. Kolačiće možeš izbrisati sam nakon svakog završetka korištenja stranice ili koristeći add-on od browsera (pretraživaća) kojega koristiš.Gotovo sve stranice koriste tvz cookies, koji su mali data fajlovi spremljenji u vaš browser.Neke stranice koriste preko 100 različitih cookies-a.Flash i HTML5 rade na istom principu, te za njih vrijede isti zakon, ali kako su coockies najrašireniji naćin spremanja informacija u vašem pretraživaću, zato je nazov Cookies Law.
Svatko ko ostavi komemtar ili se logira može nam vjerovati ili ne mora da ne dijelimo javno informacije, niti pratimo posebno osobu, vec kolačići služe kao verifikacija vašeg komentara ili logiranja.

U LINKU, možeš pročitati koje kolačiće koristi WordPress koji koristimo kao CMS platformu za stranicu, te za što oni koriste kolačiće.
Liga za prevenciju ovisnosti nema nikakve veze sa njima. Liga poštuje svačije pravo na privatnost, te potićemo svakoga da se zaštiti na internetu i da briše kolačiće sam, te da po potrebi zabrani kolačiće koji dolaze od tvz. third parties.

Bez obzira na operativni sustav ili browser, u postavkama svih današnjih browsera (Firefox, Chrome, Opera, Safari…) možete odabrati da odbijate 3rd parties cookies. Ista stvar je i na pametnim telefonima, pa i tamo možete odabrati brisanje ili selfdestruct kolačića.
Također svaki browser danas ima različite ADD-ONe, kojima možete brisati cookies-e nakon svake promjene stranice, te također sami odabrati od kojih stranica dopuštate cookiese od kojih ne.
Cookies su generalno dobra stvar, kao i Java Skripte, ali i cesto najlakši način da se stekne uvid u vaše navike i interese na webu. Također, samo vi se možete potpuno zaštitit na webu i najbitnije imate pravo na privatnost.

Share