Ulica bana Josipa Jelačića 4, 21000 Split
+385 21 314-412
liga@liga.hr

PROJEKTI

EMA- Edukacija mladih edukatora

Projekt se kontinuirano  provodi od 2007. godine. Ligin tim okuplja učenike srednjih škola i studente koji pod mentorstvom stručnog tima Lige educiraju učenike osnovnih škola u Splitu s ciljem smanjenja  incidentnosti antisocijalnih ponašanja i drugih rizičnih faktora.

Projekt financira Ured za suzbijanje zlouporabe droga

 

 

Rastemo

Svrha projekta je doprinijeti većoj uključenosti mladih u volonterske programe i aktivnosti te na taj način poticati samoinicijativu, aktivizam i samoorganizaciju s ciljem povećanja građanskog angažmana mladih.

Projekt financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Mogu, Hoću, Djelujem

Projekt koji je usmjeren na povećanje informiranosti o vrstama i štetnim učincima legalnih i ilegalnih ovisničkih sredstava i ponašanja te razvoju pozitivne samopercepcije i jačanja komunikacijskih, socijalnih i emotivnih kompetencija mladih koji odrastaju u ustanovama socijalne skrbi i mladih koji su uključeni u tretman Službe za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti, a s ciljem prevencije i suzbijanja ovisničkih ponašanja i razvoja ovisnosti.

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

 

Restart- resocijalizacijom do prevencije

Projekt je osmišljen kako bi osobama koje su odslužile zatvorsku kaznu kao i onima koje očekuju uvjetni otpust u slijedeća 3 mjeseca omogućio pohađanje  programa jačanja osobnih intelektualnih, emotivnih i socijalnih kapaciteta s ciljem promjene stavova i nedjelotvornih ponašanja. U sklopu projekta provodi se još i trening za (samo)zapošljavanje, informatičke radionice te individualno i obiteljsko savjetovanje.

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Novi Level 2.0

Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama podrazumijeva intervencije s ciljem socijalnog uključivanja ovisnika o drogama u život u zajednici nakon završenog ili za vrijeme liječenja u zdravstvenoj ustanovi, odvikavanja od ovisnosti u terapijskoj zajednici ili izdržavanja kazne zatvora u zatvorskom sustavu te koji su u izvanbolničkom tretmanu te duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju. Intervencije uključuju grupnu psihosocijalnu podršku, trening (samo)zapošljavanja, mogućnost završetka školovanja, prekvalifikaciju i zapošljavanje, individualno savjetovanje za ovisnike i obitelji ovisnika.

Projekt financira Ministarstvo zdravstva.

Birajte roditeljske bitke

Kroz projekt se provode radionice roditeljskih kompetencija u Zatvoru u Splitu te obiteljska i individualna savjetovanja za djecu i obitelji zatvorenika. Ovim projektom će se pokušati smanjiti negativni učinak razdvajanja roditelja-zatvorenika i njihove maloljetne djece što će direktno utjecati na osnaživanje odnosa roditelj-dijete.

Partner na projektu: Centar za socijalnu skrb Split

Projekt financira Ministarstvo za  demografiju, obitelji, mlade i socijalnu politiku