Ulica bana Josipa Jelačića 4, 21000 Split
+385 21 314-412
liga@liga.hr

PROJEKTI

Ljubav ne boli

Projekt „Ljubav ne boli“ provodi se od 2015. godine do danas. Cilj projekta je je doprinijeti smanjenju inicidencije nasilničkih ponašanja u partnerskim vezama mladih, kreiranjem sveobuhvatnog, višekomponentnog projekta prevencije nasilja u bliskim vezama te kontinuiranom i sustavnom provedbom utemeljenom na suradnji ključnih dionika u zajednici. Partneri na projektu su srednje škole s područja Splita (Komercijalno – trgovačka škola Split, IV. Gimnazija „Marko Marulić“, Obrtna tehnička škola Split i Graditeljsko – geodetska tehnička škola Split) i organizacije civilnog društva (Ženska soba – Centar za seksualna prava iz Zagreba i Forum za slobodu odgoja iz Zagreba).

Korisnici projekta su učenici/e drugih razreda srednjih škola koji su u projektne aktivnosti uključeni putem edukativno-motivacijske radionice pod nazivom „PREPOZNAJ, REAGIRAJ, SPRIJEČI“ koja se provodi u školama. Radionicu uz Ligine stručnjakinje provode i Ligini volonteri -vršnjaci edukatori. Motivirani učenici/ce dalje sudjeluju na radionicama treninga životnih vještina, a po potrebi nudi im se i mogućnost individualnog savjetovanja. Za mlade organiziramo i jednodnevne radionice koje provode stručnjaci/kinje iz partnerskih organizacija („Oblici i prepoznavanje nasilničkog ponašanja u vezama među mladima“ provoditelj - Ženska soba, 2016.; „Akademija vršnjačke medijacije“, provoditelj - Forum za slobodu odgoja, 2019.). Projektne aktivnosti uključuju i jačanje kapaciteta stručnjaka kroz edukativne radionice na temu seksualnosti i seksualnog nasilja kao i NLP praktičarski trening. Projekt je financiran od Ministarstva socijalne politike i mladih/ Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

MOŽE I DRUGAČIJE

Projekt „MOŽE I DRUGAČIJE“ provodi se od 2014. godine. Cilj projekta je sustavno i kontinuirano međusektorsko provođenje programa prevencije nasilja nad i među mladima u sustavu socijalne skrbi kroz edukaciju o metodama nenasilnog rješavanja sukoba, a u skladu sa strateškim dokumentima; Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine; Nacionalnom strategijom zaštite od nasilja u obitelji 2017. do 2022. godine; Program aktivnosti za sprječavanje nasilja među djecom i mladima.

Projekt se provodi u partnerstvu sa Domom za odgoj djece i mladeži Split/ Centrom za pružanje usluga u zajednici Split. Korisnici projekta su mladi iz Centra za pružanje usluga u zajednici Split, dobi od 16 do 19 godina, heterogene spolne strukture jer se aktivnosti projekta održavaju u dvije skupine – muškom i ženskom odjeljenju. Korisnici su u projektne aktivnosti uključeni putem radionica treninga životnih vještina, a po potrebi nudi im se i individualno savjetovanje. Za mlade organiziramo kreativne radionice, filmske večeri, kao i radionicu bubnjanja koje provode vanjski suradnici. Motivirani korisnici imaju mogućnost uključiti se u Ligin volonterski tim te kroz kontinuiranu edukaciju postati vršnjaci edukatori. Projekt je financiran od Ministarstva socijalne politike i mladih/ Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

EMA- Edukacija mladih edukatora

Projekt se kontinuirano  provodi od 2007. godine. Ligin tim okuplja učenike srednjih škola i studente koji pod mentorstvom stručnog tima Lige educiraju učenike osnovnih škola u Splitu s ciljem smanjenja  incidentnosti antisocijalnih ponašanja i drugih rizičnih faktora.

Projekt financira Ured za suzbijanje zlouporabe droga

 

 

 

Rastemo

Svrha projekta je doprinijeti većoj uključenosti mladih u volonterske programe i aktivnosti te na taj način poticati samoinicijativu, aktivizam i samoorganizaciju s ciljem povećanja građanskog angažmana mladih.

Projekt financira Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Mogu, Hoću, Djelujem

Projekt koji je usmjeren na povećanje informiranosti o vrstama i štetnim učincima legalnih i ilegalnih ovisničkih sredstava i ponašanja te razvoju pozitivne samopercepcije i jačanja komunikacijskih, socijalnih i emotivnih kompetencija mladih koji odrastaju u ustanovama socijalne skrbi i mladih koji su uključeni u tretman Službe za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti, a s ciljem prevencije i suzbijanja ovisničkih ponašanja i razvoja ovisnosti.

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

 

Restart- resocijalizacijom do prevencije

Projekt je osmišljen kako bi osobama koje su odslužile zatvorsku kaznu kao i onima koje očekuju uvjetni otpust u slijedeća 3 mjeseca omogućio pohađanje  programa jačanja osobnih intelektualnih, emotivnih i socijalnih kapaciteta s ciljem promjene stavova i nedjelotvornih ponašanja. U sklopu projekta provodi se još i trening za (samo)zapošljavanje, informatičke radionice te individualno i obiteljsko savjetovanje.

Projekt financira Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

Novi Level 2.0

Projekt resocijalizacije ovisnika o drogama podrazumijeva intervencije s ciljem socijalnog uključivanja ovisnika o drogama u život u zajednici nakon završenog ili za vrijeme liječenja u zdravstvenoj ustanovi, odvikavanja od ovisnosti u terapijskoj zajednici ili izdržavanja kazne zatvora u zatvorskom sustavu te koji su u izvanbolničkom tretmanu te duže vrijeme stabilno održavaju apstinenciju. Intervencije uključuju grupnu psihosocijalnu podršku, trening (samo)zapošljavanja, mogućnost završetka školovanja, prekvalifikaciju i zapošljavanje, individualno savjetovanje za ovisnike i obitelji ovisnika.

Projekt financira Ministarstvo zdravstva.

Birajte roditeljske bitke

Kroz projekt se provode radionice roditeljskih kompetencija u Zatvoru u Splitu te obiteljska i individualna savjetovanja za djecu i obitelji zatvorenika. Ovim projektom će se pokušati smanjiti negativni učinak razdvajanja roditelja-zatvorenika i njihove maloljetne djece što će direktno utjecati na osnaživanje odnosa roditelj-dijete.

Partner na projektu: Centar za socijalnu skrb Split

Projekt financira Ministarstvo za  demografiju, obitelji, mlade i socijalnu politiku