Ulica bana Josipa Jelačića 4, 21000 Split
+385 21 314-412
liga@liga.hr

PUBLIKACIJE

Roditeljstvo je dvosmjeran odnos

Priručnik za bolji odnos s djetetom (2016)

Dalma Luketin, Esmeralda Sunko, Josipa Kokorić Tomašević

48 str., meki uvez

U mnoštvu različitih životnih uloga koje živimo roditeljstvo je svakako jedna od najvažnijih. Biti roditelj podrazumijeva odgovornost za život druge osobe, djeteta, pojedinca koji u nekom trenutku postaje samostalno biće, dio zajednice u kojoj živi i koju sukreira. Stoga je roditeljska odgovornost širi pojam od samog odgoja pojedinca jer odgojem pojedinaca kreiramo “odgojenu” ili “neodgojenu zajednicu”. Ligin program “Avanturizam roditeljstva” se već gotovo dvadeset godina kontinuirano provodi nizom različitih aktivnosti. U brošuri se možete upoznati s osnovnim potrebama svake osobe, vrijednostima i uvjerenjima, odgojnim stilovima, načinima postavljanja granica, nagradama i kaznama, mogućnostima kvalitetne komunikacije te samoprocjenom vlastitog ponašanja.

Besplatno DOWNLOADAJ u PDF formatu

 

BOTUN – brižan/na, odgovoran/na, tolerantan/na, uporan/na, nenasilan/na… (2014)

Josipa Kokorić Tomašević, Duška Milinković, Ivana Zec, Lidia Božanić (ur.)

122.str., meki uvez

Priručnik BOTUN rezultat je višegodišnjih napora Liginog stručnog tima u kreiranju aktivnosti koje će mladima, osim što će biti edukativne i poticajne u smislu jačanja zaštitnih, a umanjivanja rizičnih faktora, ujedno biti i bliske, privlačne i zabavne. Priručnik je dizajniran da zadovolji potrebe na području selektivne i indicirane prevencije što znači da su ciljne skupine subskupine čiji su rizici za nastanak poremećaja značajno viši od prosjeka (selektivna razina) i visokorizični pojedinci i subskupine kod kojih je identificiran minimalan, ali vidljiv znak ili simptom nekog poremećaja (indicirana razina). Aktivnosti sadržane u priručnik baziraju se na treningu životnih vještina, s tim što su prva dva poglavlja ciljano usmjerena prevenciji ovisničkih i agresivnih ponašanja dok treće poglavlje sadrži aktivnosti treninga životnih vještina koje, s ciljem postizanja veće učinkovitosti, kombiniramo sa aktivnostima iz prva dva poglavlja.

Cijena: 100 kn

Bumerang odgoja (2009)

Branimir Mendeš, Mirjana Nazor, Esmeralda Sunko

78. str., meki uvez

Praktična i teoretska istraživanja na području odgojnog (ne)djelovanja upravo pokazuju efekt bumeranga. Prvi dio knjige odnosi se na jedno od kriznih razdoblja odrastanja, a to je početak osnovnog školovanja. Faktor zaštite u preventivnom smislu čini zrelost ili pripremljenost djeteta za školu i promjenu koja će nastupiti. Drugi dio knjige je usmjeren na ulogu roditelja kao odgojitelja, postavljanju odgojih granica i uputama kako pomoći djetetu u odrastanju. Treći dio knjige je prikaz rezultata kontinuiranog provođenja preventivnih projekata koji se provode s ciljem odgoja i obrazovanja roditelja u organizaciji Lige za prevenciju ovisnosti.

Cijena: 20 kn

KAKO? Kreativnim Aktivnostima Kreiramo Odgoj(2006)

Dalma Luketin, Esmeralda Sunko

115 str., meki uvez

Ova knjižica namijenjena je učiteljima, nastavnicima i stručnim suradnicima u osnovnim školama te svima koji se pitaju: „Imam li dovoljno vještina i znanja u radu u s ADHD djetetom?“ Čitajući i primjenjujući knjižicu možete promijeniti stav prema ADHD djeci, pomoći drugima te ovladati vještinama koje su neophodne u radu s ADHD učenicima. Autorice ove knjižice, uz kratke informacije o dijagnostici i etiologiji, nude odgovore na neka pedagoška i psihološka pitanja i rezultat su njihovih dugogodišnjih praktičnih iskustava. Knjižica nudi radionice zasnovane na NLP metodama i tehnikama koje su im se pokazale uspješnima u radu s učiteljima koji se susreću s ADHD djecom.

Cijena:50 kn

Izazov je biti učitelj (2002)

Mirjana Nazor, Esmeralda Sunko, Vanja Šandrović Mucalo

68 str., meki uvez

Učitelji se svakodnevno susreću s različitim izazovima: kako u svom radnom okruženju biti zadovoljan, kao učitelj i kao osoba, ali i kako pomoći učenicima da budu što manje zabrinuti, manje prestrašeni, da im učenje ne bude teret već izazov. Ovom knjižicom želi se pripomoći shvaćanju djelovanja škole kao kuće u kojoj se živi, u kojoj je ugodno, iz koje se ne bježi; približiti i olakšati komunikaciju na relaciji učitelj, roditelj, dijete, na mikro relaciji unutar te tri dodirne točke i na makro relaciji koja ih okružuje i na široj osnovi povezuje.

Cijena:20 kn

VOLONTIRAM (2017.)

Ivana Čović

35 str., meki uvez

Volontiranje je dobrovoljno ulaganje osobnog vremena, truda, znanja i vještina kojima se obavljaju usluge ili aktivnosti za dobrobit druge osobe ili za zajedničku dobrobit, a obavljaju ih osobe na način predviđen Zakonom o volonterstvu, bez postojanja uvjeta isplate novčane nagrade ili potraživanja druge imovinske koristi za obavljeno volontirnje (Zakon o volonterstvu nn 58/07, 22/13) Od početka djelovanja Lige volonteri svojim specifičnim znanjima i vještinama pružaju nezamjenjiv doprinos razvoju organizacije te kvaliteti i opsegu naših aktivnosti.

Cilj ove brošure je predstaviti jedan od volonterskih programa Lige za prevenciju ovisnosti potencijalnim volonterima/kama, ali i široj javnosti kao primjer

Besplatno DOWNLODAJ brošuru u PDF formatu